Heren Danssneakers Schoenen Zwartpink Rumpf Dans Hoogst Mojo 1510 EHI2D9YW

Toegankelijk recht voor iedereen

Heren Danssneakers Schoenen Zwartpink Rumpf Dans Hoogst Mojo 1510 EHI2D9YW
Toegankelijk recht voor iedereen

Ook als er al een geschil is, kan ervoor worden gekozen dat dit geschil door middel van arbitrage door de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (hierna St.AR) wordt beslecht. Dit moet worden vastgelegd in een overeenkomst. Daarin moet tenminste zijn opgenomen:

• NAW-gegevens van partijen
• Heldere omschrijving van het geschil
• De wens van partijen om arbitrage te laten plaatsvinden door St.AR conform het reglement zoals gepubliceerd op www.arbitragerechtspraak.nl.

Heren Danssneakers Schoenen Zwartpink Rumpf Dans Hoogst Mojo 1510 EHI2D9YW
De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Sneaker Dames Dsquared Heren goedkope For Dsquarood UqSzGMVp

Uit het wetboek
Over hoor en wederhoor [uit Artikel 19, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit.

FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst

Van White S16 Trend Afbeeldingen 21 Loafers Beste Shoessneakers L4Rc3Ajq5

Laatste nieuws

Kijk hier voor een overzicht van het nieuwsHeren Danssneakers Schoenen Zwartpink Rumpf Dans Hoogst Mojo 1510 EHI2D9YW